O firmie Energo - Inwest

Energo - Inwest Projektowanie i Nadzór Techniczny to firma z siedzibą w Gliwicach, prowadzona przez mgr inż. elektryka Bogusława Szpetmana, konsultanta w branży elektroenergetycznej i odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu energetyki konwencjonalnej i odnawialnych źródeł energii, w tym wykonywaniu prac projektowych, uzyskiwaniu wymaganych prawem pozwoleń budowlanych, uzgodnień z organami administracji państwowej i samorządowej oraz zakończeniu i przekazaniu do eksploatacji prowadzonych inwestycji. Firma charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego projektu, uwzględniając życzenia klienta i dostosowując się do lokalnych uwarunkowań. Bezpośredni kontakt z przyszłym użytkownikiem umożliwia odpowiednie doradztwo, wybór materiałów i technologii, wycenę i monitorowanie kosztów realizacji.

słupy energetyczne i rosnące zboże

Zakres usług firmy Energo -  Inwest

Firma Energo - Inwest oferuje szeroki zakres usług związanych z branżą elektroenergetyczną i odnawialnych źródeł  energii. Oferujemy prowadzeniem nadzoru  w zastępstwie Inwestora nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 110 kV.  Firma oferuje również opiniowanie proponowanych rozwiązań technicznych w zakresie wdrażania nowych technologii w branży elektroenergetycznej i odnawialnych źródeł energii.  Przygotowanie inwestycji, kontrolę i nadzór prowadzonych robót, wykonywanie ekspertyz i opinii dotyczących opłacalności inwestycji. Projektowanie sieci elektroenergetycznych zewnętrznych oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych dla obiektów różnego przeznaczenia oraz przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i własnościowej niezbędnej do uruchomienia procesu inwestycyjnego.

błyszczące panele fotowoltaiczne na dachu sklepu