Oferta

powrót

• Prowadzenie jako dozór bezpośredni na rzecz inwestora eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 110 kV włącznie i mocy do 40 MVA.

• Nadzorowanie realizowanych inwestycji w branży elektroenergetycznej w ramach pełnionego zastępstwa inwestorskiego lub nadzorów inwestorskich.

• Kompleksowa obsługa przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykonywanie prac projektowych, uzyskiwania stosownych prawem wymaganych pozwoleń budowlanych, uzgodnień z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie niezbędnym do zakończenia i przekazania do eksploatacji prowadzonych inwestycji.

• Opiniowanie proponowanych rozwiązań technicznych w zakresie wdrażania nowych technologii w branży elektroenergetycznej

• Przygotowanie inwestycji, pod kątem dostaw materiałowych, kompletacja dostaw materiałów. Kontrola i nadzór prowadzonych robót w zakresie zgodności z projektem, przyjętą technologią, normami jakościowymi, harmonogramami rzeczowo-finansowymi, zawartymi umowami.

• W ramach prowadzonej działalności w Towarzystwie Konsultantów Polskich Oddział Katowice wykonywanie ekspertyz, opinii dotyczących opłacalności inwestycji w branży elektroenergetycznej.

• Projektowanie sieci elektroenergetycznych zewnętrznych oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych dla obiektów budownictwa komunalnego, komunikacyjnego, obiektów kubaturowych tj.. hale sportowe, obiekty użyteczności publicznej, banki, oczyszczalnie ścieków, kompletne zakłady przemysłowe branżymotoryzacyjnej, szklarskiej, utylizacji odpadów, konstrukcji stalowych, itp.

• Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej, własnościowej niezbędnej do uruchomienia procesu inwestycyjnego wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich i technicznych.

Posiadane dodatkowe uprawnienia:

• Uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

• Świadectwo kwalifikacyjne „D" uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych o napięciu do 110 kV

• Świadectwo kwalifikacyjne "E" na eksploatację, montaż i prace kontrolno pomiarowe w zakresie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 110 kV.

• Współpraca z osobami posiadającymi nietypowe uprawnienia z różnych branż.