O firmie

powrót

Firma ENERGO-INWEST mieści się w Gliwicach. Prowadzona jest przez mgr inż. elektryka Bogusława Szpetmana, konsultanta w branży elektroenergetycznej w Towarzystwie Konsultantów Polskich. Firma zajmuje się kompleksowąobsługą przedsięwzięć inwestycyjnych. Wchodzi w to wykonywanie prac projektowych, uzyskiwanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych, uzgodnień z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie niezbędnym do zakończenia i przekazania do eksploatacji prowadzonych inwestycji.

Sądzimy iż tylko indywidualne opracowanie projektu niezależnie od wielkości i komplikacji układów gwarantuje uwzględnienie indywidualnych Państwa życzeń i prawidłowe dostosowanie do lokalnych uwarunkowań. Bezpośredni kontakt z przyszłym użytkownikiem pozwala nam na odpowiednie doradztwo, wybór odpowiednich materiałów i technologii, poprawną wycenę i bieżące monitorowanie kosztów realizacji, nadzór inwestorski, doradztwo przy doborze wykonawców od samego początku rozpoczęcia prac, aż do przekazania inwestycji do eksploatacji. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy.